13. Gdzie należy uiścić opłatę rejestrową/roczną?

← Wszystkie zagadnienia

Opłatę rejestrową/roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów.