← Wszystkie zagadnienia

Podmiot przekazując odpad nawet między swoimi miejscami prowadzenia działalności jest zobowiązany do wystawienia KPO lub KPOK wypełniając w nich m.in. masę przekazanych odpadów. Musi więc już przed przekazaniem odpadów do kolejnego miejsca prowadzenia działalności podać masę przekazanych odpadów.