How Can We Help?

25. Firma posiada 3 miejsca prowadzenia działalności – czy jest możliwość ważenia w jednym miejscu prowadzenia działalności?

← Wszystkie zagadnienia

Podmiot przekazując odpad nawet między swoimi miejscami prowadzenia działalności jest zobowiązany do wystawienia KPO lub KPOK wypełniając w nich m.in. masę przekazanych odpadów. Musi więc już przed przekazaniem odpadów do kolejnego miejsca prowadzenia działalności podać masę przekazanych odpadów.