33. Czy zatwierdzenie KPO lub KPOK przez przejmującego może trwać kilka dni?

← Wszystkie zagadnienia

Zgodnie z art. 69 ust. 3 oraz art. 71a ust. 4 ustawy o odpadach, podmiot przejmujący odpady niezwłocznie każdorazowo po przejęciu tych odpadów, jest obowiązany potwierdzić w BDO przejęcie odpadów oraz dodać w niej informacje o masie odpadów, jeżeli jest ona inna niż masa podana przez przekazującego odpady, a także informacje o dacie i godzinie przejęcia odpadów. Jednak w systemie nie ma ograniczenia czasowego dla zatwierdzenia KPO lub KPOK, ale należy zrobić to niezwłocznie po sprawdzeniu czy wszystkie dane są zgodne.