← Wszystkie zagadnienia

Ustawa o odpadach nie określa terminu przetwarzania odpadów. Ustawa wskazuje natomiast dopuszczalne terminy magazynowania odpadów, ze względu na ich rodzaj, co w pośredni sposób określa również termin, po którym odpady powinny zostać przetworzone

Ustawa o odpadach określa, że przez 1 rok mogą być magazynowane odpady niebezpieczne, palne, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych. Natomiast w pozostałych przypadkach odpady mogą być magazynowane przez 3 lata.