Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

43. Czy przekazując odpady z budowy, zawsze musi być ktoś na miejscu, by potwierdzić przekazanie odpadu?

← Wszystkie zagadnienia

Przekazujący odpady może zatwierdzić KPO sporządzoną na potrzeby przekazania odpadów do transportu, bez konieczności przebywania na miejscu budowy, np. z siedziby firmy bądź innego miejsca, w którym się znajduje, mając dostęp do systemu BDO. Niemniej jednak odpady muszą być wydane transportującemu przez wyznaczoną osobę na terenie budowy, np. kierownika budowy bądź innego uprawnionego do tych czynności pracownika na budowie, który jest w stałym kontakcie z osobą, która obsługuje indywidualne konto w BDO. Transportujący na miejscu budowy, przyjmując odpady do transportu, będzie musiał posiadać wygenerowane potwierdzenie wystawienia KPO, na podstawie którego wykona transport tych odpadów.