4. Czy podmiot przejmujący odpad może wystawić KPO lub KPOK?

← Wszystkie zagadnienia

Nie, obowiązek wystawienia karty przekazania odpadów (KPO) spoczywa na podmiocie przekazującym odpady, zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach KPO sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu.

W przypadku karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK), zgodnie z art. 71a ust.1 ustawy o odpadach, sporządza ją podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów, odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.