How Can We Help?

24. Czy podczas sprzątania ulic i placów trzeba ważyć każdą partię odpadów?

← Wszystkie zagadnienia

Jeżeli podmiot odbierający odpady jest wytwórcą odpadów, wówczas nie prowadzi ewidencji wytworzonych odpadów powstałych w wyniku wykonywanej usługi za pomocą KPO/KPOK, w miejscu ich powstania. Ewidencja tych odpadów prowadzona jest dopiero w miejscu ich gromadzenia, za pomocą KEO. Natomiast jeżeli zgodnie z umową wytwórcą odpadów jest gmina, to podmiot sprzątający ulice jest traktowany jako podmiot odbierający odpady komunalne, zatem prowadzi ewidencje tych odpadów za pomocą KPOK i jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (na terenie gminy gdzie realizowana jest usługa).