← Wszystkie zagadnienia

Tak. Rejestr zgłoszeń SENT został utworzony specjalnie na potrzeby realizacji ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. SENT nie stanowi części integralnej z BDO. Natomiast obowiązek wystawiania kart przekazania odpadów wynika z ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. i jest realizowany poprzez system BDO.