How Can We Help?

18. Czy od podmiotów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji będzie można przyjąć odpady, jeśli nie zostanie wystawiona karta przekazania odpadów?

← Wszystkie zagadnienia

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach dopuszcza się niesporządzenie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Innym przypadkiem kiedy nie ma potrzeby wystawiania KPO jest wywóz odpadów poza teren RP lub przywóz odpadów na teren RP. W związku z powyższym podmiot przejmujący odpady od podmiotu zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub gdy odpady są przywożone na teren RP, będzie mógł przejąć odpady bez KPO. W takiej sytuacji powinien uwzględnić przyjęte odpady w prowadzonej przez siebie KEO, wskazując niezbędne informacje.