23. Czy na wniosku rejestrowym będzie możliwość zaznaczenia grupy kodów oraz czy katalog odpadów będzie prezentowany w liście rozwijalnej, aby móc zaznaczyć kilka grup kodów?

← Wszystkie zagadnienia

Tak. Na formularzu jest możliwość zaznaczenia kodów odpadów w rozwijanej liście z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje odpadów, których wniosek rejestrowy lub aktualizacyjny ma dotyczyć.