← Wszystkie zagadnienia

Tak. Na formularzu jest możliwość zaznaczenia kodów odpadów w rozwijanej liście z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje odpadów, których wniosek rejestrowy lub aktualizacyjny ma dotyczyć.