How Can We Help?

13. Czy konieczne jest potwierdzanie każdej KPO/KPOK w systemie przez podmiot przejmujący?

← Wszystkie zagadnienia

Tak, zgodnie z art. 69 ust. 3 oraz art. 71a ust. 4 ustawy o odpadach, podmiot przejmujący odpady niezwłocznie każdorazowo po przejęciu tych odpadów, jest obowiązany potwierdzić w BDO przejęcie odpadów oraz dodać w niej informacje o masie odpadów, jeżeli jest ona inna niż masa podana przez przekazującego odpady, a także informacje o dacie i godzinie przejęcia odpadów.