9. Czy konieczne jest, aby podmiot transportujący potwierdzał transport?

← Wszystkie zagadnienia

Tak, obowiązek potwierdzenia  transportu odpadów przez transportującego, niezwłocznie po jego  zakończeniu, wynika z art. 69. ust. 3b oraz art. 71a ust. 6 ustawy o odpadach.