Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

2. Czy kierowca podczas transportu będzie musiał posiadać wygenerowane z BDO potwierdzenie wystawienia KPO/KPOK?

← Wszystkie zagadnienia

Tak, obowiązek posiadania przez kierującego środkiem transportu wygenerowanego z BDO potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów (KPO) wynika z art. 69 ust. 1a ustawy o odpadach, wskazujący wprost, że kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

Natomiast w przypadku karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) obowiązek ten reguluje art. 71a ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym kierujący środkiem transportu, którym transportowane są odpady komunalne do posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie odpadów komunalnych lub przetwarzanie odpadów komunalnych, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów komunalnych ze stanem rzeczywistym.

Zarówno w przypadku jednej jak i drugiej karty BDO umożliwia posiadanie wygenerowanego potwierdzenia wystawienia KPO lub KPOK na urządzeniu mobilnym w postaci pliku pdf lub papierowego wydruku z systemu.