How Can We Help?

11. Czy kierowca musi wygenerować potwierdzenie KPO?

← Wszystkie zagadnienia

Kierowca pojazdu, którym transportowane są odpady musi posiadać potwierdzenie wygenerowane z BDO (na przykład w postaci pdf. albo wydruku papierowego), nie oznacz to jednak, że to kierowca ma generować takie potwierdzenie z BDO. Może to zrobić na przykład dyspozytor/pracownik biura w firmie transportującej, albo podmiot przekazujący odpady, następnie należy przekazać wygenerowanie potwierdzenie kierowcy transportującemu odpad.