3. Czy jest możliwość sporządzenia zbiorczych KPO i KPOK?

← Wszystkie zagadnienia

Nie, z dniem 1 stycznia 2020 roku został uchylony art. 69 ust. 5 ustawy o odpadach, który dopuszczał możliwość sporządzenia zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju, przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów. W związku z powyższym od 1 stycznia 2020 roku nie ma możliwości wystawiania zbiorczych kart przekazania odpadów.