29. Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś pomyli się i wybierze złe miejsce przekazania odpadu. Jak to poprawić?

← Wszystkie zagadnienia

Gdy karta przekazania odpadów (KPO) / karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK) posiada status „planowana” istnieje możliwość zmiany zarówno podmiotu transportującego jak i podmiotu przejmującego. Natomiast gdy KPO/KPOK ma inny status np. „zatwierdzona”, czy „wygenerowane potwierdzenie” nie będzie możliwości edycji podmiotu transportującego lub przejmującego. W związku z tym w przypadku wpisania błędnego podmiotu transportującego, przejmującego, czy też błędnego miejsca prowadzenia działalności podmiotu przejmującego, taką kartę podmiot przekazujący odpady będzie musiał wycofać, a następnie utworzyć nową kartę.