6. Co zrobić w przypadku braku energii elektrycznej, awarii Internetu lub stałego braku dostępu do Internetu?

← Wszystkie zagadnienia

Dokumenty można zaplanować i wygenerować wcześniej (np. KPO/KPOK). Ponadto wykonywanie czynności w BDO nie musi odbywać się w siedzibie firmy. BDO można obsługiwać na różnych urządzeniach: komputer, telefon, tablet. W razie awarii bądź stałego braku dostępu do Internetu należy zapewnić ciągłość ewidencji w BDO np. korzystając z Internetu mobilnego w telefonie. Brak dostępu do Internetu (stałego lub czasowego), czy też brak energii elektrycznej nie jest związany z awarią BDO i nie upoważnia do wystawiania dokumentów ewidencji odpadów w wersji papierowej po 30 czerwca 2020 r.