17. Co w sytuacji, w której podmiot przekazujący odpady nie wystawi KPO?

← Wszystkie zagadnienia

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach, KPO sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu. Brak wystawienia KPO przez przekazującego odpady, jest jednoznaczne z brakiem możliwości realizacji transportu i przekazania odpadów do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów.