7. Co w przypadku, gdy wytwórca odpadów nie posiada wagi i nie zna masy odpadu?

← Wszystkie zagadnienia

Wytwórca odpadów przekazujący odpady ma obowiązek przed przekazaniem odpadów wystawić KPO lub KPOK i wprowadzić w niej masę przekazywanych odpadów. Wyłącznie podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie będzie wprowadzał masy odpadów w momencie wystawiania KPOK, uzupełni ją dopiero podmiot przejmujący odpady. W przypadku awarii lub braku wagi należy oszacować masę odpadów na podstawie dotychczasowych doświadczeń, pojemności odbieranych pojemników, stosowanych wzorów i współczynników dot. wyliczenia masy odpadów, których z przyczyn technicznych nie da się zważyć.