How Can We Help?

30. Co to jest miejsce prowadzenia działalności?

← Wszystkie zagadnienia

Miejsce prowadzenia działalności (MPD) – najczęściej jest to teren zakładu lub inne miejsce prowadzenia działalności o jednym adresie, związane z: wytwarzaniem odpadów innych niż komunalne, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów przez danego posiadacza odpadów.