35. Co, gdy trzeba przejechać przez granice obcego kraju, np. z Raciborza przez Czechy do Oświęcimia. Obie firmy są w Polsce. Czy wystarczy tylko KPO w wersji elektronicznej w razie kontroli w Czechach?

← Wszystkie zagadnienia

Wersja elektroniczna KPO obowiązuje tylko na terenie RP, w związku z czym, transport odpadów przez terytorium innego państwa nie może odbywać się na podstawie tego dokumentu. W przypadku wykonywania transportu odpadów przez teren innego Państwa (np. Czechy), mamy do czynienia z transgranicznym przemieszczaniem odpadów, które podlega odrębnym przepisom.