How Can We Help?

61. Czy z ewidencji w formie papierowej mogą korzystać podmioty, które nie uzyskały wpisu do Rejestru-BDO?

← Wszystkie zagadnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 oraz w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 ustawy o odpadach przed uzyskaniem wpisu do rejestru.