How Can We Help?

60. Czy nowe miejsca prowadzenia działalności wprowadza tylko użytkownik główny, czy może tego dokonać również użytkownik podrzędny?

← Wszystkie zagadnienia

W systemie BDO nowe miejsce prowadzenia działalności może dodać tylko użytkownik główny. Dodanie nowego miejsca prowadzenia działalności wiąże się z koniecznością złożenia przez użytkownika głównego wniosku aktualizacyjnego za pośrednictwem BDO. Jeżeli użytkownikiem głównym nie jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (właściciel) lub nie jest to osoba wskazana w KRS do reprezentowania spółki, tylko jest to osoba której nadano uprawnienia użytkownika głównego w systemie BDO, wówczas osoba taka musi posiadać pełnomocnictwo, aby złożyć wniosek aktualizacyjny. Wniosek ten należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana wymagająca aktualizacji.