← Wszystkie zagadnienia

Podsumowanie bieżącej ilość zaewidencjonowanych odpadów w karcie ewidencji odpadów znajduje się bezpośrednio pod każdą z zakładek.