← Wszystkie zagadnienia

Wytwórca odpadów powinien w pierwszej kolejności na bieżąco dokonywać wpisów na karcie ewidencji odpadów (KEO) w zakładce „wytworzone”. Następnie w momencie rozpoczęcia działań dotyczących przekazania odpadów do kolejnego podmiotu, wystawić kartę przekazania odpadów (KPO), a po zatwierdzeniu w systemie BDO przejęcia odpadów przez podmiot przejmujący należy wprowadzić dane w KEO w zakładce „przekazane”.