Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

58. Jaka jest kolejność postępowania w przypadku wytwarzania odpadów codziennie, czy najpierw wystawiamy KPO czy najpierw dokonujemy wpisu na karcie ewidencji odpadów? Odpad jest wytwarzany codziennie. Czy można do KEO wprowadzić to jednym dokumentem po wystawianiu KPO czy należy robić to na bieżąco?

← Wszystkie zagadnienia

Wytwórca odpadów powinien w pierwszej kolejności na bieżąco dokonywać wpisów na karcie ewidencji odpadów (KEO) w zakładce “wytworzone”. Następnie w momencie rozpoczęcia działań dotyczących przekazania odpadów do kolejnego podmiotu, wystawić kartę przekazania odpadów (KPO), a po zatwierdzeniu w systemie BDO przejęcia odpadów przez podmiot przejmujący należy wprowadzić dane w KEO w zakładce “przekazane”.