How Can We Help?

56. W jaki sposób poprawić w systemie BDO na odrzuconej przez podmiot przejmujący KPO/KPOK błędnie wpisany numer rejestracyjny pojazdu?

← Wszystkie zagadnienia

Na odrzuconej karcie przekazania odpadów nie ma możliwości dokonania zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, którym odpady zostały przetransportowane do podmiotu przejmującego.
W takim przypadku należy wystawić nową KPO/KPOK, która będzie zawierała poprawne wszystkie dane i w informacjach dodatkowych opisać powód wystawienia kolejnej karty. Natomiast odrzucona karta pozostanie w zakładce “Odrzucone”.

Należy nadmienić, iż taka sytuacja nie powinna mieć miejsca ponieważ podmiot transportujący dany odpad jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO, w którym jest m.in. zawarta informacja o nr rejestracyjnym pojazdu, którym są transportowane odpady. Podmiot przekazujący lub transportujący przed wygenerowaniem potwierdzenia powinien sprawdzić dokładnie wszystkie dane zawarte na KPO/KPOK ponieważ na tym etapie można jeszcze dokonać m. in. zmiany nr rejestracyjnego pojazdu.