How Can We Help?

55. Co zrobić w sytuacji, gdy przekazujący błędnie podał w KPO/KPOK transportującego odpady, a podmiot przejmujący „potwierdził przejęcie” i przejął tym samym odpady?

← Wszystkie zagadnienia

Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca ponieważ podmiot transportujący odpady nie posiadał w trakcie transportu potwierdzenia wygenerowanego z BDO. Przed rozpoczęciem transportu podmiot transportujący powinien sprawdzić dane w wygenerowanym potwierdzeniu. W takim przypadku zarówno podmiot przekazujący, transportujący jaki i przejmujący działali niezgodnie z przepisami, ponieważ kolejno potwierdzali w systemie BDO nieprawdziwe informacje. Po zatwierdzeniu KPO/KPOK przez podmiot przejmujący odpady, nie ma możliwości dokonania korekty na karcie. Taka karta nie powinna być wprowadzona do ewidencji KEO/KEOK. Należy wystawić nową KPO/KPOK, która będzie zawierała poprawne dane i w informacjach dodatkowych opisać powód wystawienia kolejnej karty.