How Can We Help?

54. W jaki sposób należy dokonać prawidłowej ewidencji odpadów, gdy na KPO o statusie „zrealizowane przejęcie” widnieje błędna masa odpadów?

← Wszystkie zagadnienia

Gdy na karcie przekazania odpadów (KPO) o statusie „zrealizowane przejęcie” została zatwierdzona błędna masa odpadów, należy dokonać wpisu na danej karcie ewidencji odpadów (KEO) z rzeczywistą masą jaka faktycznie została przyjęta. Taką możliwość posiada zarówno podmiot przekazujący jak i przejmujący.

Podmiot przekazujący wchodząc w kartę ewidencji odpadów, wybiera zakładkę przekazane. Następnie przy dokonywaniu nowego wpisu na podstawie karty przekazania odpadów edytuje pole z etykietą „Masa przekazanych odpadów w tonach [Mg]” wpisując właściwą masę. Dodatkowo podmiot ma możliwość wpisania w polu „Informacje dodatkowe” przyczyny zmiany masy.

Natomiast podmiot przejmujący wchodząc w kartę ewidencji odpadów, wybiera zakładkę przyjęte. Następnie przy dokonywaniu nowego wpisu na podstawie karty przekazania odpadów edytuje pole z etykietą „Masa przejętych odpadów w tonach [Mg]” wpisując właściwą masę. Podmiot przejmujący również ma możliwość wpisania w polu „Informacje dodatkowe” przyczyny zmiany masy.