← Wszystkie zagadnienia

Po potwierdzeniu przez podmiot przejęcia odpadów przez zatwierdzenie KPO, nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek korekty na tej karcie.