52. Czy można zmienić masę odpadów, która została błędnie wpisana na KPO gdy podmiot przejmujący potwierdził przejęcie odpadów, a karta posiada status „zrealizowane przejęcie” lub „potwierdzony transport”?

← Wszystkie zagadnienia

Po potwierdzeniu przez podmiot przejęcia odpadów przez zatwierdzenie KPO, nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek korekty na tej karcie.