49. Co w sytuacji, gdy KPO w systemie wystawił podmiot przekazujący odpady, a transportujący wystawił KPO w formie papierowej? KPO podmiotu przekazującego jest w systemie BDO bez potwierdzenia przez transportującego odpady.

← Wszystkie zagadnienia

KPO wystawia wyłącznie podmiot przekazujący odpady, który może to zrobić za pośrednictwem modułu ewidencji w BDO lub do końca 2020 r. w formie papierowej korzystając z odpowiedniego wzoru tej karty.

W przypadku wystawienia KPO w formie elektronicznej, każda ze stron biorących udział w przekazywaniu odpadów (tj. transportujący, przejmujący odpady) ma obowiązek potwierdzić tą kartę w BDO. Natomiast w przypadku wystawienia KPO w formie papierowej, przekazujący odpady sporządza ten dokument w odpowiedniej ilości egzemplarzy, tak aby każdy z podmiotów biorących udział w przekazywaniu odpadów mógł ją opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Nie jest dopuszczalne łączenie tych dwóch form prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku jednego konkretnego przekazania i transportu danych odpadów.