5. Czy wszystkie podmioty wpisane do BDO mają obowiązek składania rocznych sprawozdań?

← Wszystkie zagadnienia

Do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a, i art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Natomiast do składania tzw. sprawozdań komunalnych zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 9n, 9na, 9nb, 9q i 9s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.