How Can We Help?

48. Co w sytuacji gdy podmiot przekazujący i przejmujący odpady znajdują się pod tym samym adresem ale są to dwie różne firmy, czy w takiej sytuacji również trzeba sporządzać każdorazowo KPO przy przekazywaniu odpadów?

← Wszystkie zagadnienia

Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów, bez względu na to, czy podmiot przejmujący odpady działa pod tym samy adresem co podmiot przekazujący odpady.