← Wszystkie zagadnienia

Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów, bez względu na to, czy podmiot przejmujący odpady działa pod tym samy adresem co podmiot przekazujący odpady.