← Wszystkie zagadnienia

Nie, możliwość przygotowanie i przesłanie sprawozdania w BDO, a także złożenie wniosku rejestrowego, aktualizacyjnego i o wykreślenie posiada tylko użytkownik główny.