4. Czy użytkownik podrzędny będzie miał możliwość przygotowania i/lub przesyłania sprawozdania, a także wniosku aktualizacyjnego?

← Wszystkie zagadnienia

W systemie BDO użytkownik podrzędny w module WNIOSKI oraz SPRAWOZDAWCZOŚĆ ma możliwość:

  • sporządzić wniosek aktualizacyjny oraz o wykreślenie w wersji roboczej,
  • sporządzić sprawozdanie w wersji roboczej.

Wysłanie powyższych formularzy za pośrednictwem systemu BDO może być możliwe tylko przez użytkownika głównego. Użytkownik podrzędny takiej możliwości nie posiada.