← Wszystkie zagadnienia

W sytuacji, gdy podmiot wpisany do BDO z urzędu, stwierdzi w bazie brak miejsc prowadzenia działalności ma możliwość samodzielnego dodania brakujących miejsc z poziomu konta użytkownika głównego. Podmiot dodając nowe miejsce prowadzenia działalności automatycznie uzyskuje możliwość wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji w tym miejscu. Po dodaniu nowego miejsca podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku aktualizacyjnego do właściwego Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany.

Film na YouTube – Dodawanie miejsc prowadzenia działalności w BDO: