How Can We Help?

3. Czy sprawozdania można złożyć tylko z profilu użytkownika głównego?

← Wszystkie zagadnienia

Tak, tylko użytkownik główny jest uprawniony do składania sprawozdań za pośrednictwem systemu BDO.