← Wszystkie zagadnienia

Tak, tylko użytkownik główny jest uprawniony do składania sprawozdań za pośrednictwem systemu BDO.