← Wszystkie zagadnienia

We wniosku rejestrowym/aktualizacyjnym, tabelę w dziale XII należy wypełnić dla wszystkich miejsc prowadzenia działalności, w których będą wytwarzane odpady.