← Wszystkie zagadnienia

W dziale XII wytwórca odpadów zobowiązany jest wskazać kody i rodzaje odpadów, których wytwarzanie nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Kody i rodzaje odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, na podstawie posiadanego pozwolenie, uwzględnia dział XI.