How Can We Help?

28. Czy w dziale XII należy uwzględnić odpady wytwarzane z instalacji i spoza instalacji? Dane miejsce prowadzenia działalności posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji oraz wytwarza odpady spoza instalacji (nie objęte decyzją)?

← Wszystkie zagadnienia

W dziale XII wytwórca odpadów zobowiązany jest wskazać kody i rodzaje odpadów, których wytwarzanie nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Kody i rodzaje odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, na podstawie posiadanego pozwolenie, uwzględnia dział XI.