Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

27. Składając wniosek rejestrowy o wpis do BDO, w dziale XII zapomniano dodać kod odpadu, który jest wytwarzany. Czy w związku z tym, należy złożyć wniosek aktualizacyjny?

← Wszystkie zagadnienia

Tak, należy złożyć wniosek aktualizacyjny, ponieważ zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmiot jest zobowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny dot. zmiany informacji zawartych w rejestrze czy zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do Rejestru-BDO w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.