← Wszystkie zagadnienia

Dane o masie zebranego sprzętu i osiągniętych poziomach odzysku oraz recyklingu należy podawać w taki sam sposób jak dotychczas odbywało się to podczas sporządzania sprawozdań tego rodzaju w formie papierowej. Podmiot, który błędnie wypełni i złoży sprawozdanie ma możliwość sam dokonać jego korekty w systemie BDO, bez uprzedniego wezwania właściwego organu.