Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

7. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym, wprowadzający zamyka działalność i składa wniosek o wykreślenie, zaś czynności za podmiot wykonuje organizacja i ma ona za zadanie w terminie 7 dni złożyć sprawozdanie, jak ma wykonać te czynności, jeśli nie posiada jeszcze danych dot. odzysku i recyklingu sprzętu a organizuje to za wprowadzającego?

← Wszystkie zagadnienia

Dane o masie zebranego sprzętu i osiągniętych poziomach odzysku oraz recyklingu należy podawać w taki sam sposób jak dotychczas odbywało się to podczas sporządzania sprawozdań tego rodzaju w formie papierowej. Podmiot, który błędnie wypełni i złoży sprawozdanie ma możliwość sam dokonać jego korekty w systemie BDO, bez uprzedniego wezwania właściwego organu.