How Can We Help?

1. Czy w sprawozdaniu rocznym o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami należy podać wszystkie kody i rodzaje odpadów wpisane w dziale XII wniosku rejestrowego?

← Wszystkie zagadnienia

W sprawozdaniu rocznym o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami należy podać tylko te kody i rodzaje odpadów, które faktycznie zostały w roku sprawozdawczym wytworzone. Nie ma potrzeby podawania w sprawozdaniu wszystkich kodów i rodzajów odpadów wpisanych w dziale XII, jeżeli któreś z tych odpadów nie zostały wytworzone.