← Wszystkie zagadnienia

Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania składane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy o odpadach podmioty zobowiązane są do sporządzania sprawozdań (o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ww. ustawy) za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorcy, mimo złożonego wcześniej wniosku o wpis, nie został jeszcze nadany numer rejestrowy, sprawozdanie powinno zostać złożone niezwłocznie po jego otrzymaniu i uzyskaniu dostępu do konta w BDO.