Wersja v2.5

Termin wydania: 02/09/2020

Sprawozdanie komunalne
Status: ukończono

Weryfikacja sprawozdań komunalnych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wersja v2.4

Termin wydania: 03/08/2020

Umożliwienie ponownej rejestracji podmiotów wykreślonych z Rejestru BDO
Status: ukończono

Odzyskiwanie dostępu do konta w BDO dla podmiotów, które utraciły dostęp
Status: ukończono

Sprawozdanie produktowe
Status: ukończono

Dołączanie dokumentów pełnomocnictwa oraz innych dokumentów do sprawozdań komunalnych

Wersja v2.3

Termin wydania: 01/06/2020

Modyfikacja masy i kodu odpadów
Status: ukończono

Umożliwienie podmiotowi przekazującemu odpady modyfikacji masy i kodu odpadów zaimportowanych z KPO i KPOK, podczas tworzenia wpisów na karcie ewidencji

Modyfikacja karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
Status: ukończono

Edycja wprowadzania informacji do karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji – reorganizacja zakładki „WYTWARZANE ODPADY” i dodanie nowej zakładki „WYPOSAŻENIE I CZĘŚCI”

Sprawozdanie produktowe
Status: ukończono

Implementacja sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

API dla sprawozdań produktowych
Status: ukończono

Udostępnienie API dla sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Wersja v2.2

Termin wydania: 16/03/2020

Usprawnienia funkcjonowania wpisów z urzędu
Status: ukończono

Usprawnienia funkcjonowania kart ewidencji
Status: ukończono

Usprawnienia funkcjonowania sprawozdań komunalnych
Status: ukończono

Poprawki filtrowania miejsc prowadzenia działalności
Status: ukończono

Wersja v2.1

Termin wydania: 17/02/2020

Obsługa powiadomień
Status: ukończono

Obsługa powiadomień użytkownika o zmianie statusu rozpatrywanych wniosków.

Obsługa papierowych wniosków aktualizacyjnych
Status: ukończono

Poprawki oraz uzupełnienie funkcjonalności w procesie rozpatrywania papierowych wniosków aktualizacyjnych.

Obsługa elektronicznych wniosków aktualizacyjnych
Status: ukończono

Poprawki oraz uzupełnienie funkcjonalności w procesie rozpatrywania elektronicznych wniosków aktualizacyjnych.

Walidacje kart KPO/KPOK
Status: ukończono

Poprawki w walidacjach kart KPO/KPOK