Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy dokłada wszelkich starań, żeby strona bdo.mos.gov.pl była dostępna, dla wszystkich użytkowników, niezależnie od urządzeń, systemu operacyjnego, przeglądarki, rozdzielczości ekranu czy też czytnika ekranu.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją WCAG 2.0 oraz HTML5.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu.

Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury np.:

  • „TAB” przesuwa kursor po kolejnych opcjach nawigacji lub linkach na ekranie
  • „Enter” otwiera zaznaczony odnośnik
  • strzałki „w górę” i „w dół” przewijają stronę.

Wymogi dotyczące dostępności w serwisach internetowych prowadzonych przez instytucje publiczne reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.