Informujemy, że w przypadku problemów o charakterze lokalnym (np. awaria lub przeciążenie sieci Internet) powodujące w konsekwencji okresowe problemy z korzystaniem z systemu BDO, przypominamy, że w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. obecne przepisy dopuszczają możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej na zasadach określonych w art. 236a ustawy o odpadach.
Wzory dokumentów ewidencji, które należy stosować dla papierowej formy ewidencji zostały określone w załącznikach nr 5a – 5g do ustawy o odpadach.