Webinarium - SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYTWÓRCÓW, Dział VIII