Webinarium - SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA w systemie BDO