Webinarium - Odpady medyczne - ewidencja i sprawozdawczość w systemie BDO