Webinarium - KARTA EWIDENCJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH w systemie BDO