Webinarium - Ewidencja komunalnych osadów ściekowych w BDO