← Wszystkie zagadnienia

Kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) należy prowadzić dla wszystkich odpadów komunalnych z grupy 20. Ponadto KPOK można prowadzić również dla kodów z grupy 15 i 17 pod warunkiem, że są to odpady, o charakterze i składzie odpadów komunalnych i powstają w związku z bytowaniem człowieka. Natomiast kartę przekazania odpadów (KPO) prowadzi się dla wszystkich grup odpadów z wyjątkiem grupy 20 odnoszącej się tylko do odpadów komunalnych.